The contribution of alcohol to the East-West life expectancy gap in Europe from 1990 onward

S. Trias Llimós, A.E. Kunst, D. Jasilionis, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contribution of alcohol to the East-West life expectancy gap in Europe from 1990 onward'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences