The contribution of diffusion to the fertility transition in Belgium (1887–1934)

R. Costa, P. Bocquier, T. Eggerickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPopulation and Development Review
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 07 apr 2021

Citeer dit