The contribution of diffusion to the fertility transition in Belgium (1887–1934)

R. Costa, P. Bocquier, T. Eggerickx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-447
TijdschriftPopulation and Development Review
Volume47
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum07 apr. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2021

Citeer dit