The contribution of floral resources and honeydew to the performance of predatory hoverflies (Diptera: Syrphidae)

Paul C.J. van Rijn, Jurgen Kooijman, Felix L. Wäckers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The contribution of floral resources and honeydew to the performance of predatory hoverflies (Diptera: Syrphidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology