‘The Corpses in the Ravine Were Women, Men, and Children’: Written Testimonies from 1941 on the Babi Yar Massacre

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘The Corpses in the Ravine Were Women, Men, and Children’: Written Testimonies from 1941 on the Babi Yar Massacre'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences