The coupling between irradiance, growth, photosynthesis and prymnesin cell quota and production in two strains of the bloom-forming haptophyte, Prymnesium parvum

Nikola Medic, Elisabeth Varga, D.B. van de Waal, Thomas Ostenfeld Larsen, Per Juel Hansen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer102173
TijdschriftHarmful Algae
Volume112
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit