The creation, curation and dissemination of humanities digital resources: The Dutch Dialect Database

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

148 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 31 mrt. 2016

Citeer dit