The Cultural Dimension of Peace. Decentralization and Reconciliation in Indonesia, written by Birgit Bräuchler

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)391 – 393
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume173
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit