The culturing of some harpacticoid copepods from brackish water.

N. Smol, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-169
TijdschriftBiologisch Jaarboek
Volume42
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit