The Cumacea of the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt (Crustacea, Malacostraca)

W. Vader, W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)365-375
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit