The Current Crisis in Dutch Study of Religion and the Role of the NGG: A Short Rejoinder

Sakina Loukili (Bijdrager), William Arfman, Birgit Meyer, Jelle Wiering, Lieke Wijnia, Erik Venbrux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)315-318
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Theologisch Tijdschrift
Volume74
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit