THE CUSPER BIOREPORTER – MEASURING REPRODUCTIVE SUCCESS OF INDIVIDUAL BACTERIA IN THE PHYLLOSPHERE

M.N.P. Remus-Emsermann, J.H.J. Leveau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit