The Cylindrocladium candelabrum complex includes four distinct mating populations

C.L. Schoch, P.W. Crous, B.D. Wingfield, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit