The data base for migration analysis in developing countries. With an emphasis on India

F.J. Willekens, P.S. Nair

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportWetenschappelijk

350 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieVoorburg
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit