The decentralization of political power in Indonesia and its consequences for the political parties: 1998-2010. The case of the Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

J. Ricart

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universidad Complutense de Madrid
Begeleider(s)/adviseur
  • Castro, C.L., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning29 nov. 2011
Plaats van publicatieMadrid
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit