The Decimal Office: Administration as a Science in the Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

867 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-345
Aantal pagina's17
TijdschriftLibrary Trends
Volume62
Nummer van het tijdschrift2 Fall 2013
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit