The decline of the Otter Lutra lutra in the Netherlands.

B.A. Nolet, Vincent Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-37
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume90
StatusGepubliceerd - 1989
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit