The decrease in the age at first marriage in the Netherlands after the Second World War: a log-linear analysis

F. van Poppel, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelPopulation and Family in the Low Countries III
Plaats van productieVoorburg, Brussel
UitgeverijNIDI-CBGS
Pagina's223-280
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit