The demographic causes of population change vary across four decades in a long-lived shorebird

Andrew M. Allen (Co-auteur), Eelke Jongejans, Martijn van de Pol, B.J. Ens, M. Frauendorf, M. van der Sluijs, Hans de Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The demographic causes of population change vary across four decades in a long-lived shorebird'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology