De deportatie van Napoleon naar Sint-Helena

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

‘Sint-Helena, klein eilandje,’ noteerde Napoleon als jonge luitenant in zijn aardrijkskundeschrift, niet wetende dat hij op 5 mei 1821, op 51-jarige leeftijd, in dit onherbergzame oord in de Atlantische Oceaan zou overlijden als de zwaarbewaakte ‘gevangene van Europa’. Jos Gabriëls legt uit hoe de Franse keizer in 1815, na zijn nederlaag bij Waterloo, verkeerd gokte door zich als asielzoeker over te leveren aan de Britten.
Vertaalde titel van de bijdrageThe deportation of Napoleon to Saint Helena
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-58
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume56
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 20 apr. 2021

Keywords

  • Saint Helena
  • Captivity
  • Napoleon Bonaparte
  • Deportation

Citeer dit