The Determinants of International Migration in Early Modern Europe: Evidence from the Maritime Sector, c. 1700–1800

Alexander Klein, Jelle Van Lottum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Determinants of International Migration in Early Modern Europe: Evidence from the Maritime Sector, c. 1700–1800'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts & Humanities