The Determination of Free Copper in Fresh-Water Using the Mno2-Adsorption Method

W. Verweij

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  114 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-49
  TijdschriftChemical Speciation and Bioavailability
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit