The development of a benthic ecosystem

W.J. Wolff, A.J.J. Sandee, L. De Wolf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)107-115
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume52
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit