The development of a validated real-time (TaqMan) PCR for detection of Stagonosporopsis andigena and S. crystalliniformis in infected leaves of potato and tomato.

J. de Gruyter, M. van Gent-Pelzer, J.H.C. Woudenberg, P.C.J. van Rijswick, E. Meekes, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)301-313
  TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
  Volume134
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit