The development of agricultural productivity in Europe 1500-1800

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-87
TijdschriftNEHA-Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis
Volume61
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit