The development of inequality and poverty in Indonesia, 1932–2008

Bas van Leeuwen, Peter Földvári

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

706 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The development of inequality and poverty in Indonesia, 1932–2008'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Business & Economics

Social Sciences