The developmental stages of synaptic plasticity

C. Lohmann, Helmut W Kessels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

110 Citaten (Scopus)
492 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The developmental stages of synaptic plasticity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences