The developmental strategies of endoparasitoid wasps vary with host feeding ecology

J.A. Harvey, M.R. Strand

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  631 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The developmental strategies of endoparasitoid wasps vary with host feeding ecology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences