The Diamond from Banjarmasin: A Story in Facets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)340-355
TijdschriftThe Rijksmuseum Bulletin
Volume70
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec. 2022

Citeer dit