The diet of otters Lutra lutra in the Netherlands in winter and early spring.

Dick L. Bekker, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)134-144
TijdschriftLutra
Volume33
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit