The differential impact of a native and a non-native ragwort species (Senecioneae) on the first and second trophic level of the rhizosphere food web

Paula Harkes, Ava Verhoeven, Mark G. Sterken, L. Basten Snoek, Sven J.J. van den Elsen, Paul J.W. Mooijman, Casper W. Quist, Mariëtte T.W. Vervoort, Johannes Helder (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The differential impact of a native and a non-native ragwort species (Senecioneae) on the first and second trophic level of the rhizosphere food web'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences