The Digital Edition: New Possibilities and Challenges

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)155-168
TijdschriftApocrypha
Volume23
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit