The Digital Humanities Disconnect

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit