The dilution of parents’ nonmaterial resources in stepfamilies: The role of complex sibling configurations in parental involvement

S.G. de Leeuw, M. Kalmijn, R.I.A. van Gaalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummersoab088
Pagina's (van-tot)1671-1695
TijdschriftSocial Forces
Volume100
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum16 aug. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2022

Citeer dit