The dimensions and degree of second-generation incorporation in US and European cities: a comparative study of inclusion and exclusion

F.D. Bean, S.K. Brown, J.D. Bachmeier, C.M. Fokkema, L. Lessard-Phillips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The dimensions and degree of second-generation incorporation in US and European cities: a comparative study of inclusion and exclusion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences