The Dimensions of Allegorical Form in Hildegard of Bingen’s Vision Books

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109-116
Aantal pagina's8
TijdschriftMittelalter: Hypotheses
Volume4
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 okt. 2021

Citeer dit