The dinosaur as social capital: A new history reveals how the wealthy elite helped shape modern natural history museums in America

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1143
Aantal pagina's1
TijdschriftScience Magazine
Volume364
Nummer van het tijdschrift6446
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2019

Citeer dit