The Disappeared: Iranian Revolutionaries in Stalinist Soviet Union

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Farsi
Pagina's (van-tot)68-70
Aantal pagina's3
TijdschriftAndisheh Pooya Magazine
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit