The distribution and symptomatology of grapevine trunk disease pathogens are influenced by climate

J.M. van Niekerk, W. Bester, F. Halleen, P.W. Crous, P.H. Fourie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  68 Citaten (Scopus)
  147 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The distribution and symptomatology of grapevine trunk disease pathogens are influenced by climate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology