The distribution of abundance . Two Models and implications

R. Hengeveld, J. Haeck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)257-284
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit