The distribution of aquatic oligochaetes in brackish inland waters in the SW-Netherlands

P.F.M. Verdonschot, M. Smies, A.B.J. Sepers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-38
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit