The distribution of Asellus aquaticus (L.) and Proasellus meridianus (Rac.) in the southwestern part of the Netherlands

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)381-392
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit