The distribution of Branchiostoma lanceolatum (Cephalochordata) in the coastal waters of the Netherlands and the southern North Sea

D. Eisma, W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)101-107
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit