The distribution of nematodes communities in the Southern Bight of the North Sea.

M. Vincx, P. Meire, C.H.R. Heip

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)107-129
TijdschriftCahiers de Biologie Marine
Volume31
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit