The distribution of se-reflexives in Dutch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The distribution of se-reflexives in Dutch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences