The distribution of the land planarian Rhynchodemus terrestris in the Netherlands

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)369-379
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Series C, Biological and medical sciences
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit