The distribution of the snail Aplexa hypnorum in Zuid-Beveland in relation to soil and salinity

C. Den Hartog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)8-17
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBasteria
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift1/2
  StatusGepubliceerd - 1963

  Citeer dit