The distribution of vasopressin and oxytocin in the brain of Wistar and Brattleboro rats

J. Dogterom, F.G.M. Snijdewint, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit