The distribution of vasotocin and mesotocin in the brain of rainbow trout

H.M. van den Dungen, R.M. Buijs, C.W. Pool, M. Terlou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)146-157
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume212
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit