The diverse functions of microRNAs in animal development and disease.

W.P. Kloosterman, R.H.A. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1825 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The diverse functions of microRNAs in animal development and disease.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds