The Diversity of Multilingualism in Education

J. Cenoz, D. Gorter

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)37-53
  Aantal pagina's17
  TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language
  Nummer van het tijdschrift205
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit